היענות לבכי בעת הרדמת תינוק

שאלת מיליון הדולר: האם כדאי להיענות לבכי של התינוק בעת ההרדמה?

תיאורטיקן בשם בולבי שיער כי אופי ההתקשרות של תינוק עם הדמות המטפלת שלו ישפיע על התינוק במהלך כל חיו.

בולבי דיבר על מספר סוגי התקשרות.

את דפוס ההתקשרות הטוב ביותר, כינה התקשרות בטוחה.

התקשרות כזו קורית כאשר הדמות המטפלת קשובה, זמינה ונענית לצרכים של התינוק בעקביות.

התוצאה של התקשרות בטוחה היא שהתינוק חש ערך עצמי גבוה, ביטחון עצמי ומסוגלות לחקור את העולם.

מאז נעשו מאות מחקרים שאיששו את תיאורית ההתקשרות של בולבי.

בכדי שתינוקכם יפתח התקשרות בטוחה ויהיה בעל ערך עצמי גבוה, ביטחון ויכולת לחקור וללמוד את סביבתו, מומלץ שתענו לצרכיו ותגיבו לבכיו.

זנחו שיטות הרדמה שמעודדות התעלמות מבכי, גם אם לזמן קצוב.

ייעוץ שינה לתינוקות ולילדים