טבלת שעות שינה

לכמה שעות שינה זקוק התינוק שלנו? כמה תנומות עליו לישון? וכמה זמן צריכה להימשך כל תנומה?
כל ילד הוא אינדיבידואל וזקוק למספר שונה ולפיזור שונה של שעות שינה.

עם זאת, תוכלו להיעזר בטבלת שעות השינה הממוצעות שלהלן.   

גיל התינוק / הילד

ממוצע שעות שינה ביממה

התפלגות שעות השינה (השכיחות) על פני היממה

מלידה ועד גיל חודש

18

שעות השינה מפוזרות על פני היממה כולה

חודש עד שלושה חודשים

16

שעות השינה מתחילות להתרכז בלילה

שלושה חודשים עד שישה חודשים

15

מרבית שעות השינה מרוכזות בלילה

שישה חודשים עד שמונה חודשים

14.5

11 שעות שינה בלילה, 45 דק' בבוקר, שעתיים בצהריים ו 45 דק' אחה"צ

שמונה חודשים עד שנה

13.75

11 שעות שינה בלילה, 45 דק' בבוקר ושעתיים בצהריים.

שנה עד שנתיים

13

11 שעות שינה בלילה, ושעתיים בצהריים.

שנתיים עד שלוש וחצי

12

10.5 שעות שינה בלילה, ושעה וחצי בצהריים.

שלוש וחצי עד חמש

11.5

כל שעות השינה מרוכזות בלילה

 

 
ייעוץ שינה לתינוקות ולילדים